Identifikacioni podaci firme

Montaža tuš kabine - DML MONT

Identifikacioni podaci firme

Montaža tuš kabine - DML MONT

 • Poreski identifikacioni broj (PIB): 113349422
 • Matični broj lica: 66760073
 • Firma (pun naziv): Nemanja Dragičević PR Ostali završni radovi DML MONT Veternik
 • Firma (skraćeni naziv): Nemanja Dragičević PR DML MONT
 • Ime i prezime ovlašćenog lica: Nemanja Dragičević
 • Opština: Novi Sad
 • Mesto: Veternik
 • Ulica i kućni broj: Kninska 76
 • ZIP: 21203
 • Broj telefona: +(381) 63 7808732
 • Email: montazatuskabine@gmail.com
 • Obveznik PDV-a: NE
 • Naziv delatnosti: Ostali završni radovi
 • Šifra delatnosti: 4339
 • Broj poslovnih računa: 285-2211209916896-67, 285-2211050001585-05
 • Pravni oblik: Preduzetnik
 • Datum osnivanja: 01.11.2022.